มารยาทนักเรียน นักศึกษา 12 ประการ

879
มารยาทนักเรียน นักศึกษา 12 ประการ

จากหนังสือ : อัตติบยาน ฟีอาดาบิ ฮะมะละติ้ลกุรอาน อิมามอันนะวะวีย์

1.ต้องทำตัวให้ว่างสำหรับการแสวงหาความรู้

2.ขัดเกลาจิตใจให้สะอาด เหมาะสำหรับเป็นภาชนะบรรจุความรู้ มีคนกล่าวว่า : “ หัวใจจะถูกทำให้สะอาดสำหรับบรรจุความรู้ลงไป เหมือนกับที่ผืนดินถูกตระเตรียมไว้สำหรับการเพาะปลูก

3.ต้องนอบน้อมต่อท่านครู แม้นว่าเขาจะอายุน้อยกว่า เป็นที่รู้จักน้อยกว่า ตระกูลด้อยกว่า หรืออื่นๆ ด้วยกับความนอบน้อมนี้เอง เขาจักได้รับความรู้

4.ต้องตามครู (ในสิ่งที่ดีและถูกต้องตามหลักการ) ต้องปรึกษา รับฟังคำพูดครูดังผู้ป่วยที่มีปัญญาได้รับฟังคำพูดหมอที่เชี่ยวชาญ แต่การรับฟังคำครูสมควรยิ่งกว่า

5.ต้องเลือกครูที่มีความเหมาะสม(ที่จะถ่ายทอดความรู้) ครูที่มีศาสนา ดังที่ท่านมุฮัมหมัด อิบนุซีรีน และท่านมาลิก อิบนุอะนัส รวมถึงท่านอื่นๆได้กล่าวไว้ว่า :

“ ความรู้นี้คือศาสนา ดังนั้นพวกท่านจงพิจารณาให้ดีว่าเอาศาสนามาจากใคร ”

มีรายงานจากท่านอาลี อิบนุอบีฏอลิบ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ ท่านกล่าวว่า :

“ ส่วนหนึ่งจากสิทธิของครู ที่ท่านต้องปฏิบัติคือ การให้สลามผู้คนโดยรวมและให้สลามครูเป็นการเฉพาะอีกครั้งหนึ่ง การนั่งหน้าเขา และอย่าได้ชี้นิ้วต่อหน้าเขาเป็นอันขาด แม้กระทั้งการให้สัญญาณด้วยตา อย่าพูดเป็นอันขาดว่า คนอื่นพูดค้านกับท่านนะ อย่านินทาใครต่อหน้า อย่าปรึกษาเพื่อนร่วมเรียนขณะที่ครูยังอยู่ อย่าดึงเสื้อครูเมื่อเขาลุกแล้ว อย่ารั้งครูเอาไว้เมื่อดูว่าครูอ่อนล้า อย่าผินหลังหมายถึงอิ่มจากการมาเรียนรู้ศึกษากับเขา ”

6.เข้ามาหาครูในสภาพที่ดีที่สุด สะอาดทั้งภายนอกภายใน ขออนุญาตครูก่อนเข้ามาร่วมวงเมื่อครูอยู่ในสถานที่ที่ต้องขออนุญาติ (เช่น บ้าน) ให้สลามทั้งขาเข้า(ร่วมวง) – และขาออก ไม่ข้ามหัวคนอื่นเว้นแต่ครูจะอนุญาต ไม่นั่งกลางวงนอกจากจำเป็น ไม่นั่งแทรกใครนอกจากจะได้รับอนุญาต

7.มีมารยาทกับเพื่อนร่วมเรียน เพราะนั่นเท่ากับเป็นการมีมารยาทต่อครูด้วย มานั่งร่วมวงในฐานะนักเรียนไม่ใช่คนสอน ไม่ส่งเสียงดังหากไม่จำเป็น ไม่หัวเราะ ไม่พูดมากเกินความพอดี ไม่หันซ้ายหันขวามากไปแต่ให้หันหน้าไปทางครูอย่างตั้งใจฟัง

8.ส่วนหนึ่งจากสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ของนักเรียนที่มีต่อครูคือ การที่นักเรียนไม่อ่านอะไรให้ครูฟังในสภาพที่ครูไม่พร้อม

9.ต้องแบกรับกับครูที่บางทีอาจจะมีมารยาทไม่ดีให้ได้ ไม่เอาเรื่องดังกล่าวมาปิดกั้นการศึกษากับเขา เมื่อครูแสดงมารยาทไม่ดีออกมา ให้เขาขอโทษครู ให้คิดว่ามันเป็นความผิดเขา เขาสมควรถูกตำหนิ ดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเขาทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮ์ ทั้งยังเป็นการชำระล้างหัวใจของครูอีกทางหนึ่งด้วย

10.ตั้งใจเล่าเรียน พยายามแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา อย่าพอใจกับความรู้อันน้อยนิดทั้งๆที่สามารถเพิ่มพูนได้

11.ให้เรียนเช้าๆ เพราะท่านนบี ศ็อลลัลลอฮูอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า :
“ โอ้อัลลอฮ์ ขอพระองค์ทรงโปรดประทานความจำเริญให้แก่ประชาชาติของฉัน ในเวลาเช้าตรู่ด้วยเถิด ”

12.ไม่อิจฉาริษยาและไม่อวดใหญ่อวดโตเพื่อน ในสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้แก่เขา

والله ولي التوفيق

#ในฐานะนักเรียนคนหนึ่ง

——————————-


โดย : อ.ฮัซซาน แดงโกเมน