ตอบโต้ : รับความรู้จากอะฮฺลุ้ลบิดอะฮฺ โดยอ้างว่าอบูฮุรอยเราะฮฺรับความรู้จากชัยฏอน

112