คำตัดสินของเชคอับดุลอะซีซ บิน บาซเกี่ยวกับกลุ่มอิควานุลมุสลิมีน

375

คำตัดสินของเชคอับดุลอะซีซ บิน บาซเกี่ยวกับกลุ่มอิควานุลมุสลิมีน
แปลและเรียบเรียงโดย อบูรอซี่ย์ ยะห์ยา หัสการบัญชา อัชชะมาลีย์

คำตัดสินของเชคอับดุลอะซีซ บินบาซ เกี่ยวกับจุดยืนและข้อเท็จจริงของกลุ่มอิควานุลมุสลิมีน ท่านเชคบินบาซ ได้กล่าวว่า

“บทบาทการเคลื่อนไหวของกลุ่มอิควานุลมุสลิมีนนั้นได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มนักวิชาการศาสนาผู้สันทัดกรณีและทรงคุณวุฒิว่า แท้จริงแล้วกลุ่มนี้มิได้มีบทบาทในการเรียกร้องผู้คนไปสู่การให้เอกภาพต่ออัลลอห์ (เตาฮีด) และมิได้มีบทบาทในการต่อต้านการตั้งภาคีต่ออัลลอห์ (ชิริก) ตลอดจนเรื่องการกระทำสิ่งต่อเติมอันหลงผิดในศาสนา (บิดอะหฺ) และสำหรับกลุ่มนี้มีรูปแบบและวิธีการต่างๆที่เป็นของพวกเขาโดยเฉพาะซึ่งนับเป็นสิ่งที่บกพร่อง

อันเนื่องมาจากการไร้ซึ่งบทบาทในการเรียกร้องผู้คนไปสู่การให้เอกภาพต่ออัลลอห์ และไร้ซึ่งการชี้แนะผู้คนไปสู่หลักการศรัทธาที่ถูกต้อง อันเป็นหลักการศรัทธาที่กลุ่มอะห์ลุสซุนนะห์วั้ลญะมาอะห์ได้ดำรงอยู่ ดังนั้นกลุ่มอิควานฯ จึงสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหันมาให้ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อการเผยแผ่อิสลามตามแนวทางของชาวสลัฟ( กลุ่มชนผู้ศรัทธาในยุคสามร้อยปีแรกของอิสลามที่ใช้อัลกุรอานและซูนนะห์เป็นแนวทางในการดำรงศาสนา) นั่นก็คือการเผยแผ่อิสลามโดยเรียกร้องผู้คนไปสู่การให้เอกภาพต่ออัลลอห์ และต่อต้านพิธีกรรมต่างๆ ในสุสานที่เกี่ยวข้องกับคนตาย และการขอความช่วยเหลือจากคนตาย จากนั้นท่านเชคบินบาซได้ถูกสอบถามเกี่ยวกับหะดีษบทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการแตกแยกของประชาชาติอิสลามซึ่งมีใจความดังนี้ ท่านนบีมุฮัมมัด ﷺ ได้กล่าวว่า ” ประชาชาติของฉันจะแตกออกเป็น ๗๓ กลุ่ม โดยทุกๆกลุ่มนั้นจะอยู่ในขุมนรกยกเว้นเพียงแค่กลุ่มเดียวเท่านั้น”

(ซึ่งกลุ่มที่ปลอดัยกลุ่มเดียวนั้นก็คือกลุ่มที่ปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีและซอฮาบะห์ของท่าน) จากหะดีษบทนี้ ท่านเชคบินบาซ ได้ถูกถามว่า

“แล้วกลุ่มญะมาอะห์ตับลีฆที่มีภาพลักษณ์เต็มไปด้วยการตั้งภาคีต่ออัลลอห์ในรูปแบบต่างๆ และการกระทำในสิ่งต่อเติมอันหลงผิดในอิสลาม และกลุ่มอิควานฯที่มีภาพลักษณ์ของการแบ่งพรรคแบ่งพวก และละเมิดฝ่าฝืนคำสั่ง ตลอดจนละทิ้งการเชื่อฟังและปฏิบัติตามผู้นำ อยากทราบว่า ทั้ง ๒ กลุ่มนี้จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งจาก ๗๒ กลุ่มที่อยู่ในขุมนรกหรือไม่?”

ท่านเชคบินบาซได้กล่าวตอบไปว่า

“ผู้ใดก็ตามที่สวนทางหรือขัดแย้งกับหลักการศรัทธาของอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ (ที่มีอัลกุรอานและแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดเป็นธรรมนูญสูงสุดในการดำเนินชีวิต) เขาผู้นั้นถือว่าเข้าข่ายเป็นส่วนหนึ่งจาก ๗๒ กลุ่มที่อยู่ในขุมนรก คำว่า ประชาชาติของฉันในหะดีษนั้น หมายถึง ผู้ที่ตอบรับการเรียกร้องไปสู่อิสลามของท่านนบีมุฮัมมัดและเข้ารับอิสลาม (มิได้หมายรวมไปถึงผู้ที่ไม่เข้ารับอิสลาม) ดังนั้นคำว่า ๗๓ กลุ่มก็จะมีเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นที่ปลอดภัยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัด และดำรงตนอยู่ในหลักคำสอนของศาสนาอย่างเคร่งครัด ส่วนอีก ๗๒ กลุ่มที่เหลือนั้น ก็จะมีสภาพที่แตกต่างกันมากมายหลายแบบ โดยมีทั้งกลุ่มที่เป็นกาเฟร (ผู้ปฏิเสธอิสลาม หรือผู้ที่สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิม) และมีทั้งกลุ่มที่มีผู้ฝ่าฝืนคำสอนของศาสนา และกลุ่มที่มีผู้กระทำสิ่งต่อเติมอันหลงผิดในศาสนา เป็นต้น

จากนั้น ท่านเชคบินบาซได้ถูกเน้นย้ำจากผู้ถามอีกว่า “แล้วสองกลุ่มนี้ (ญะมาอะห์ตับลีฆ และ อิควานฯ) ถือว่าเข้าข่ายเป็นส่วนหนึ่งจาก ๗๒ กลุ่มที่อยู่ในขุมนรกหรือไม่? “

ท่านเชคบินบาซจึงได้กล่าวตอบไปว่า “ใช่แล้ว” สองกลุ่มนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งจาก ๗๒ กลุ่มที่อยู่ในขุมนรก”

เส้นคั่น1

فتاوى أهل العلم في جماعة الإخوان
فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ:
قال ـ رحمه الله ـ: “حركة الإخوان المسلمين ينتقدها خواص أهل العلم لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك وإنكار البدع، لهم أساليب خاصة ينقصها عدم النشاط في الدعوة إلى الله وعدم التوجيه إلى العقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة.
فينبغي للإخوان المسلمين أن تكون عنايتهم بالدعوة السلفية الدعوة إلى توحيد الله وإنكار عبادة القبور والتعلق بالأموات والاستغاثة بأهل القبور
وسُئل سؤالاً هذا نصه: حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في افتراق الأمم، قوله: “ستفترق أُمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة”، فهل جماعة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع وجماعة الإخوان المسلمين على ما عندهم من تحزب وشق العصا على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة، هل هاتين من ضمن الاثنتين والسبعين؟
فأجاب: “من خالف عقيدة أهل السنة دخل في الاثنتين والسبعين، “أُمتي”: هي أمة الإجابه الذين استجابوا له وأظهروا الاتباع عنهم له، فثلاثة وسبعين: فرقة ناجية سليمة التي اتبعته واستقامت على دينه، واثنتان وسبعون فرقة فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع أقسام”.
ثم قال السائل: “فهل هاتين الفرقتين من ضمن الاثنتين والسبعين؟”
فقال الشيخ ابن باز: “إيه ـ أي نعم ـ من الاثنتين والسبعين،

แหล่งอ้างอิง

مجلة المجلة العدد ( 806 ) تاريخ 25/2/1416هـ، ص 24

หนังสือชื่อว่า อัลมะญั้ลละห์ ลำดับที่ 806วันที่ 25 เดือนซอฟัร ปีฮ.ศ.1416 หน้าที่ 24

เทปบันทึกเสียงในหัวข้อเรื่อง ถาม-ตอบ ของเชคอับดุลอะซีซ บิน บาซ
หนังสือ الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة ของ เชค ซอและห์ อิบนุ เฟาซาน หน้าที่ 115-116