“รูปภาพงานแต่งงานเป็นที่ต้องห้าม(Wedding pictures)” ชัยคฺ มุฮัมมัดบินศอลิหฺ อุษัยมีน

121