กฎเกณฑ์ 4ประการ ลักษณะของพวกมุชริกีน (มีเอกสารประกอบบรรยายให้โหลด)

207

****รูปภาพ เขียนผิดไปนิดหน่อยนะครับ ที่ถูกต้องคือคำว่า กฎ *****

 

เอกสารประกอบการบรรยาย

https://drive.google.com/file/d/1Ut60juzeNOyKfbaiG_9nLBNIpTkT_SIA/view

กฎ4ประการผู้ปฏิเสธ