กฎ:ความยากลำบากจะนำมาซึ่งความง่ายดาย อ.ดาวุด รอมาน (มีเอกสารให้โหลด)

129
20171111-กฎความยากลำบาก

โหลดไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย :

https://drive.google.com/file/d/1Mqoz79Qj7AFIjE7tlCMJwmRwDI4eUQOt/view