“บิดอะฮฺ ตอนที่9” อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน มัสยิดดาริสสลาม (ตอนจบ)

122