“เราได้อะไรจากฟาติฮะ์” อ.ดาวุด รอมาน 18/11/2560

125