เตาฮีดฮากิมียะฮ์ เตาฮีดประเภทที่4 ??? ชัยคฺ ศอลิห์ อัลเฟาซาน

479

เชค ซอและห์ อัลเฟาซาน – หะฟิซ่อฮุลลอฮ- เตาหีดมี3ประเภท แต่พวกอิควานบอกว่ามี 4ประเภท คือมีเตาหีดอัลหากิมียะฮ์ ด้วย

التفريغ:
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول تقسيم التوحيد إلى أقسام أربعة الربوبية والألوهية ..(الشيخ) مافي أربعة فيه أقسام ثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات مافي أربعة نعم..وش يقول وشنه الأربعة السائل :الرابع توحيد الحاكمية يقول الشيخ:الحاكمية ياأخي داخل في الألوهية هذا عند الإخوانيين هم اللي يقولون الحاكمية هذا داخل في توحيد الألوهية لإن تحكيم الشرع عبادة لله عز وجل فهو داخل في الألوهية ماحاجة إنك تفرده ..نعم
ถอดความ
ผู้ถาม : ท่านเชคครับ-ขออัลลอฮทรงประทานความดีงามกับท่านด้วย- มีคนแบ่งเตาหีดเป็น 4 ประเภท คือ อัรรุบูบียยะฮ์ อัลอุลูฮียะฮ์ …..
เชคซอและห์ : ไม่ใช่ 4 ประเภท เตาฮีดมี 3 ประเภท คือ เตาหีดอัรรุบูบียยะฮ์ เตาหีดอัลอุลูฮียะฮ์ เตาหีดอัลอัซมาอวัซซิฟาติ ไม่ใช่มี4ประเภท. ครับ
เชคซอและห์ : แล้วที่เขาว่ามี 4 ประเภทน่ะ อะไร ?
ผู้ถาม : ประเภทที่4 คือเตาหีด อัลหากิมียะห์
เชคซอและห์ : อัลหากิมียะห์ อยู่ในประเภทอัลอุลูฮียะฮ์ ที่แบ่งแบบนี้คือพวกอิควานพวกเขาแบ่งเป็น อัลหากิมียะฮ์ ซึ่งมันก็อยู่ในอัลอุลูฮียะฮ์นั่นเอง เพราะการตัดสินตามบัญญัตินั้นเป็นอิบาดะฮ์ต่ออัลลอฮ ซึ่งถือว่าอยู่ในเตาหีดอัลอุลูฮียะฮ์อยู่แล้ว ไม่มีความจำเป็นใดๆที่ท่านจะต้องมาแยกเป็นประเภทต่างหาก.. ครับ.

แปลโดยอ.คอลิด ปานตระกูล


-ข้อควรจำ
-พวกอิควานอ้างเตาหีดอัลฮากิมียะฮ์ โดยจัดเป็นประเภทต่างหากนั้นเพื่อเป้าหมายในการใช้เป็นข้ออ้างในการโค่นล้มรัฐบาลในประเทศมุสลิมโดยอ้างว่าพวกเหล่านี้ไม่ใช้กฎหมายของอัลลอฮปกครองประเทศ (ทั้งๆที่ภาพรวมก็ยังมีความเป็นมุสลิมอยู่อย่างมาก) ดังนั้นจำเป็นต้องโค่นล้มรัฐบาลเหล่านี้ให้จงได้. แต่ในขณะเดียวกันถ้าพวกอิควานไปตั้งพรรคการเมืองอยู่ในประเทศกาฟิร ที่ปฏิเสธอิสลามอย่างสิ้นเชิง ต่อต้านอิสลามชัดเจน ไม่ใช้กฎหมายของอัลลอฮเลยแม้แต่น้อย แต่พวกนี้ไม่เคยพูดเรื่องหากิมียะฮ์ ซ้ำร้ายพวกนี้กลับกระโดดเข้าสู่การเมืองแบบกาฟิรอย่างเต็มตัว แล้วออกสื่อโฆษณาชวนเชื่อว่า เราจะเอาอิสลามไปเสนอให้พวกกาฟิร ให้ช่วยกันออกกฎหมายอิสลามเท่าที่จะทำได้ !!! ตลบตะแลง สองมาตรฐานอย่างน่าเกลียดและไร้ยางอาย.