“การซื้อการขาย” อ.อัฟฎอลุดดีน บินกอเซ็ม 2/12/2560

116