“สิ่งที่เป็นวาญิบในการละหมาด” อ.มุบาร็อก แดงโกเมน

288