“สาเหตุหลักบางประการที่ทำให้มั่นคงอยู่ในแนวทางสลัฟ” อ.ดาวุด รอมาน

113