กลุ่มอิควานุลมุสลิมีน

411

กลุ่มอิควานุลมุสลิมีน

แนวคิดและอุดมการณ์

 

มุสลิมในยุคปัจจุบันต่างจากมุสลิมในยุคแรกๆของอิสลาม กล่าวคือในยุคแรกๆ นั้นมุสลิมมิได้แยกออกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย แต่ปัจจุบันนี้มุสลิมได้แตกออกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งแนวคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติ ความจริงข้อนี้คงไม่มีใครปฏิเสธได้
การศึกษาว่ากลุ่มใดมีแนวคิด ความเชื่อ และแนวปฏิบัติในลักษณะใด ย่อมเป็นการดีต่อเราอย่างยิ่ง เพราะจะได้ไม่หลงไปสู่กลุ่มแนวคิดที่ไม่ถูกต้อง หรือเพื่อจะได้ร่วมงาน สนับสนุน และเป็นมิตรกับกลุ่มที่มีแนวคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติที่ถูกต้อง
กลุ่มอิควานุ้ลมุสลิมีน ก็นับว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทในปัจจุบันและในอดีตที่ไม่ไกลเกินไปนัก กลุ่มนี้ได้รับการก่อตั้งโดยเชคฮะซัน อัลบันนาในปี ฮ.ศ 1324 หรือใน ค.ศ. 1928
คือหลังจากระบบการปกครองแบบค่อลีฟะห์(อุษมานียะห์)ล่มสลายไปสี่ปี โดย ประมาณ การล่มสลายนั้นมีผลสูงมากต่อแนวคิดแบบอิควานนิยมของเชคฮะซัน อัลบันนา คือเป็นแนวคิดที่จะให้ระบบการปกครองแบบอิสลามเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็คือระบบค่อลีฟะห์ เพราะเชื่อว่ามุสลิมภายใต้ระบบนี้เท่านั้นจะสามารถยับยั้งความอธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นและสามารถจะต่อสู้กับศัตรูทั้งหลายที่รุมทำร้ายพี่น้องมุสลิมอยู่ทั่วทุกมุมโลก ในเบื้องต้นนั้นเป็นแต่เพียงแนวคิดลักษณะทฤษฎีที่ยังขาดรายละเอียดและการวางแผนดำเนินงานที่ชัดเจน แต่ต่อมาก็ได้มีการวางรากฐานที่ชัดเจนขึ้น มีการจัดรูปแบบขององค์กรที่เด่นชัดขึ้น
แนวคิดดังกล่าวได้แพร่หลายออกไปสู่มุสลิมในส่วนต่างๆ ของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกอาหรับ ในประเทศไทยก็มีผู้นำแนวคิดดังกล่าวมาเผยแพร่ซึ่งส่วนใหญ่ฝังตัวอยู่ในหมู่นิสิตนักศึกษา แต่ในประเทศอียิปต์นั้นแนวคิดดังกล่าวนี้เป็นที่แพร่หลายมากทีเดียวโดยเฉพาะในหมู่คนหนุ่มสาว
ท่านฮะซันอัลบันนากล่าวถึงจุดยืนของกลุ่มอิควานฯที่ตนก่อตั้งขึ้นไว้ดังนี้
(إن الإخوان المسلمين دعوة سلفية ، وطريقة سنية ، وحقيقة صوفية وهيئة سياسية ، وجماعة رياضية ، ورابطة علمية وثقافية ، وشركة اقتصادية ، وفكرة اجتماعية ) الموسوعة الميسرة ج 1 ص 250
“แท้จริงอิควานุ้ลมุสลิมีนคือการเรียกร้องแบบซะลัฟ แนวทางแบบซุนนะห์ ข้อเท็จจริงแบบซูฟี เป็นองค์กรการเมือง ทีมกีฬา สมาคมทางวิชาการและวัฒนธรรม บริษัททางธุรกิจ และแนวคิดทางสังคม”[1]
จากจุดยืนโดยรวมของกลุ่มอิควานฯที่ผู้ก่อตั้งได้กล่าวไว้ เราพอเข้าใจได้ว่ามันเป็นการผสมผสานความแตกต่างหลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน นั่นก็คือคำว่าซะลัฟและซูฟี แนวทางแบบซูฟีนั่นเกิดขึ้นหลังจากยุคของซะลัฟ คือหลังจากยุคศ่อฮาบะห์ ตาบิอีน และตาบิอิตตาบิอีน บิดอะห์ต่างๆมักเกิดจากกลุ่มซูฟีเสียเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการประสานระหว่างคำว่าซูฟีและซุนนะห์นั้น จึงเป็นเรื่องที่เข้าใจยากและทำยากเพราะมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม แต่เนื่องด้วยแนวคิดดังกล่าวนี้ต้องการพลังมวลชนสนับสนุนจึงต้องประสานแนวคิดต่างๆ ไว้ในเวลาเดียวกัน โดยถือหลักว่าเราจะร่วมมือกันในส่วนที่เราตรงกันและจะไม่ว่ากันในส่วนที่เราต่างกัน

ลักษณะเด่นของกลุ่มอิควาน ฯตามที่ผู้ก่อตั้งได้ย้ำไว้มีดังนี้คือ [2]

๑. ต้องพยายามออกห่างจากการขัดแย้ง(ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องหลักการศรัทธาก็ตาม)
๒. ต้องออกห่างจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจและหน้าตาในสังคม
๓. ต้องหลีกเลี่ยงกลุ่มต่างๆ (คือหลีกเลี่ยงที่จะไปอยู่กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเฉพาะ)
๔. ให้ความสำคัญกับการจัดตั้งอย่างเป็นระบบและดำเนินแผนเป็นขั้นเป็นตอน
๕. ปลุกกระแสในเชิงปฏิบัติและผลิตผลงานในลักษณะการโฆษณาและประชาสัมพันธ์(กลุ่มของตน)
๖. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อคนหนุ่มสาว
๗. ให้มีการขยายไปทั้งชนบทและในเมือง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ลุแก่เป้าหมายดังกล่าวมีดังนี้ [3]

๑. การแนะนำ (การเรียกร้องเชิญชวน)
๒. การจัดตั้ง (กลุ่มของตนขึ้นต่างหาก)
๓. การปฏิบัติ (ลุกขึ้นต่อสู้)
ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ลุแก่วัตถุประสงค์หลัก คือการหวนคืนกลับมาของระบบค่อ-ลีฟะห์ ดังนั้นจุดต่างระหว่างกลุ่มอิควานฯกับกลุ่มมุสลิมอื่นๆ จึงแยกได้ชัดเจนตรงเป้าหมายหลักอยู่ที่การได้มาซึ่งระบบการปกครองแบบอิสลาม [4] ดังนั้นกลุ่มอิควานฯ สามารถจะร่วมกับมุสลิมกลุ่มใดๆก็ได้หากกลุ่มนั้นสนับสนุนแนวคิดของกลุ่มตนเพื่อลุแก่เป้าหมายสูงสุดก็คือการจัดตั้งระบบค่อลีฟะห์ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบทสรุปสั้นๆ เกี่ยวกับที่มาของญะมาอะห์ดังกล่าว

วิเคราะห์อิควานทั้งในอดีตและปัจจุบัน

ผู้นำคนแรกของญะมาอะห์หรือกลุ่มอิควานฯ คือ ฮะซันอัลบันนา ฮะซันอัลบันนาคือใคร? คำถามนี้มีความสำคัญมากหากไม่รู้จักบุคคลท่านนี้แล้วเราก็คงไม่รู้จักญะมาอะห์อิควานฯ
ท่านฮะซันอัลบันนาเกิดที่หมู่บ้านมะห์มูดียะห์ เมืองบุฮัยเราะห์ ประเทศอียิปต์ เมื่อปี ค.ศ. 1928 ท่านศึกษาระดับประถมและมัธยมที่บ้านเกิดและศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ เมือง ดะมันฮูร สำเร็จการศึกษาจากสถาบันดารุ้ลอุลูม ท่านเป็นคนเรียนเก่งและฉลาด หลังจากสำเร็จการศึกษาก็ได้รับบรรจุให้เป็นครูสอนอยู่วิทยาลัยฝึกหัดครูอยู่หลายปี แต่ก็ลาออกในปี ค.ศ. 1946 สาเหตุเพราะท่านได้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์รายวันซึ่งเป็นของกลุ่มอิควานุ้ลมุสลิมีน [5]
หลังจากฮะซันอัลบันนาเสียชีวิต ก็ได้มีการสืบทอดตำแหน่งผู้นำอิควานฯ มาโดยลำดับ ดังนั้นการรู้จักแนวคิดความเชื่อของผู้นำอิควานฯ ในแต่ละยุค จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะนำเราไปสู่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแนวคิดความเชื่อแบบอิควานฯ ตลอดจนทราบถึงรูปแบบและแนวทางปฏิบัติของพวกเขาด้วย

แนวทางที่ค้านซุนนะห์และเตาฮีด

เชคฮะซันอัลบันนา เติบโตมาในบรรยากาศของนิกายซูฟี ที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่าท่านพูดถึงตัวเองไว้ดังนี้ ” ข้าพเจ้าสมาคมกับกลุ่มอัลฮัซซอฟียะห์ ณ เมือง ดะมันฮูร และข้าพเจ้าก็เข้าร่วมการชุมนุม(ตามแบบของซูฟีนิกายอัลฮัซซอฟียะห์) อยู่เป็นนิจ ทุกคืน ณ มัสยิดเตาบะห์ ” แล้วท่านก็เล่าต่อไปว่า “ซัยยิดอับดุลวะฮาบผู้เป็นหัวหน้าสายฏ่อรีเกาะห์อัลฮัซซอฟียะห์ อัชชาซิลียะห์ ก็มาเช่นกัน ข้าพเจ้าได้รับฏ่อรีเกาะห์สายดังกล่าวจากท่านและท่านก็อนุญาตให้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตัวตามขั้นตอนของฏ่อรีเกาะห์ดังกล่าวทุกประการ” [6]
เชคฮะซันอัลบันนามีส่วนร่วมก่อตั้งสมาคมซูฟีสายอัลฮัซซอฟียะห์อัชชาซิลียะห์ ท่านกล่าวว่า “เราเห็นสมควรก่อตั้งสมาคมฟื้นฟูซึ่งก็คือสมาคมการกุศลฮัซซอฟียะห์ ข้าพเจ้าได้รับเลือกเป็นเลขาสมาคม ฯ และเปลี่ยนเป็นสมาคมอิควานุ้ลมุสลิมีนในกาลต่อมา” [7]
น้องชายท่านที่ชื่อว่าอับดุรเราะห์มานเล่าถึงวงซิกรุ้ลเลาะห์ที่ท่านฮะซันอัลบันนาเข้าร่วมไว้ดังนี้ ” หลังละหมาดอิชาอฺพี่ชายข้าพเจ้าจะเขาร่วมวงซิกรุ้ลเลาะห์กับบรรดาพี่น้องสายฮัซซอฟียะห์ หัวใจของเขา (ฮะซันอัลบันนา) เต็มเปี่ยมไปด้วยรัศมีของอัลเลาะห์ ฉันก็เข้าไปนั่งร่วมซิกรุ้ลเลาะห์ด้วย ” เขาเล่าไปถึงตอนที่ว่า ” คืนนั้นดูสงบและหาได้มีเสียงอื่นใดเว้นแต่เสียงของผู้ซิกรุ้ลเลาะห์หรือแสงสว่างอันเรืองรอง ทันใดนั้นแสงสว่างจากฟากฟ้าก็ปกคลุมสถานที่ดังกล่าว ความสูงส่งของพระผู้อภิบาลก็หล่อหลอมเขาไว้ (หมายถึงเชคฮะซัน) กายใจมลายไปหลอมรวมเป็นสิ่งเดียว ทุกสิ่งทุกอย่างหายไปจากการมีอยู่ จนกระทั้งท่านรำพึงด้วยเสียงอันอ่อนหวานและขับขานเป็นบทกลอนอันเพราะพริ้งขึ้นว่า
“อัลเลาะห์กล่าวว่าจงละทิ้งสิ่งที่มีอยู่และสิ่งที่อยู่ในมัน หากเจ้ายังสงสัยใน ความสำคัญอันสมบูรณ์ยิ่งของข้าฯ ทุกสิ่งทุกอย่างอื่นจากอัลเลาะห์และความจริงของมัน หาได้มีอยู่จริงจะโดยละเอียดหรือโดยรวมก็ตาม ” [8]
เชคอะห์หมัดนัจมี[9] กล่าวว่า ” บทกลอนดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเชื่อแบบวะห์ดะติ้ลวุญูด (ทุกสิ่งที่เห็นคือสิ่งเดียวกันนั่นก็คืออัลเลาะห์) และชี้ให้เห็นถึงบิดอะห์การซิกรุ้ลเลาะห์แบบซูฟี
บทสรุปในเรื่องนี้คือหากว่าผู้ที่จะเรียกร้องไปสู่การญิฮาดยังไม่สะอาดใน-ด้านอะกีดะห์ ก็ย่อมจะไม่สามารถพาผู้คนไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องได้ เพราะตัวเองหลงทางและเป็นเหตุให้ผู้อื่นหลงทางด้วย
ผู้นำอิควานฯในยุคต่อๆมาก็ไม่ให้ความสำคัญในเรื่องเตาฮีดและอะกีดะห์ และยังมีความเข้าใจผิดๆ ในเรื่องดังกล่าวอีกด้วย เช่น อุมัรอัล ติลิมซานี่ อิควานชั้นแนวหน้าเคยกล่าวว่า
“มีบางคนอ้างว่าท่านร่อซู้ลนั้นสามารถขออภัยโทษ (จากอัลเลาะห์)ให้แก่ผู้มาหาตอนท่านยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น ฉันไม่ทราบแน่ชัดว่าเพราะอะไรถึงไปจำกัดโองการ(ความหมายอัลกุรอ่าน)ไว้แต่เพียงว่าเป็นการขอของร่อซู้ลในยามที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ในโองการ( อัลกุรอ่าน)หาได้ระบุการจำกัดเช่นนั้นไม่ ดังนั้นฉันจึงโน้มเอียงไปในทางทัศนะที่บอกว่า ท่านร่อซู้ลนั้น สามารถจะขออภัยโทษให้แก่ผู้ไปหาท่านได้ไม่ว่าท่านจะยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้ว ไม่มีเหตุผลอันใดที่จะแข็งขันดึงดันปฏิเสธการเชื่อมั่นในกะรอมะห์ของบรรดาวะลีทั้งหลาย และเชื่อมั่นในการมุ่งหาบรรดาวะลีเหล่านั้น ณ สุสานของพวกเขาเพื่อขอดุอาในสุสานนั้นยามเมื่อเกิดความทุกข์ร้อน กะรอมาตของบรรดาวะลีเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงมั๊วอฺญิซาตของบรรดานะบีทั้งหลาย” [10]
มุสตอฟา อัสสิบาอี้ย์ ผู้นำอิควานในประเทศซีเรียก็ไม่ต่างไปจากผู้นำอิควานฯ ที่ได้กล่าวถึงไปแล้ว ซึ่งเคยกล่าวเป็นบทกลอนไว้ดังนี้ว่า
“โอ้ผู้ขับขี่พาหนะมุ่งสู่บ้านหลังนั้นและดินแดนต้องห้าม มุ่งสู่ความดีแสวงหานายแห่งมนุษยชาติ หากความพยายามของท่านที่มุ่งหาคนที่ท่านเลือกเป็นเรื่องสมควร ความพยายามของฉัน เช่นฉัน ต่อผู้สำคัญยิ่ง มันเป็นสิ่งจำเป็น โอ้นายของฉัน โอ้สุดที่รักของอัลเลาะห์ ฉันได้มายัง ประตูบ้านของท่านเพื่อมาร้องเรียกให้ฉันได้หายเจ็บป่วย โอ้นายของฉันความเจ็บปวดได้รุมเร้าเรือนร่างของฉัน จากความรุนแรงของความเจ็บปวด ฉันไม่อาจลืมเลือนและหลับลง ญาติพี่น้องที่รุมล้อมต่างหลับใหล มีฉันเพียงลำพังที่ข่มตาหลับแต่หลับไม่ลง ฉันมีชีวิตอยู่มายาวนานล้วนเป็นการทำงานทั้งสิ้น แต่มาบัดนี้หาได้มีอะไรเว้นแต่เป็นเพียงถ้อยคำและ ปากกา โอ้นายของฉันความใฝ่ฝันถวิลหาการญิฮาดของข้าฯ ช่างยาวนาน หากท่านจะกรุณาขอดุอาต่ออัลเลาะห์ผู้ทรงสูงส่งให้ ฉันกลับไปอีกครั้งหนึ่ง” [11]

ไม่ให้ความสำคัญในเรื่องชิรกุ้ลกุโบร

ฮะซันอัตตุรอบี้ย์ ผู้นำอิควานฯ ในประเทศซูดานก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ละเลยในเรื่องของชิรกฺบิ้ลลา (การตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์) เขากล่าวในลักษณะประชดประชันกลุ่มอันศอรซุนนะห์ในประเทศซูดานไว้ดังนี้
” พวกเขา(กลุ่มซุนนะห์) ให้ความสำคัญเฉพาะด้านอะกี-ดะห์และชิรกุ้ลกุบูร ( ชิรกฺของพวกกุโบรนิยม) แต่พวกเขาไม่เคยให้ความสำคัญต่อชิรกุ้ลสิยาซะห์ ( ชิรกฺให้ด้านการเมือง) ก็จงปล่อยให้พวกกุโบรฺนิยมเขาฏ่อวาฟ (เดินเวียนรอบ) กุโบรฺกันไปเถิด จนกว่าเราจะมุ่งหน้าถึงโดมแห่งรัฐสภา” [12]
แกนนำอิควานฯ อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนซาอุฯ ผู้มีนามว่าอับดุลเลาะห์อัซซาม กล่าวถึงเรื่องชิรกฺ (การตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์) ไว้ว่า
” แท้จริงเรื่องการต่อสู้กับชิรกฺ เท่าที่ผู้รู้ในยุคอดีต เช่น มุฮำหมัด อิบนุ อับดุลวะฮาบได้กระทำ โดยได้ต่อสู้กับผู้เคารพเจว็ดและหลุมฝังศพ มันหมดยุคหมดสมัยแล้ว แต่ได้มีชิรกฺ(การตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์) ในรูปแบบอื่นเข้ามาแทนที่ ซึ่งก็คือชิรกฺของการนำกฏหมายของมนุษย์มาบังคับใช้แทนบทบัญญัติของอัลเลาะห์” [13]
ซัยยิตกุฏุบ ผู้รู้อีกท่านหนึ่งของญะมาอะห์อิควาน ฯ ได้กล่าวว่า
” การเคารพเจว็ดที่ท่านนะบีอิบรอฮีมเรียกร้องลูกหลานและครอบครัวตลอดจนผู้คนทั้งหลายให้ออกห่างนั้น หาใช่เป็นการเรียกร้องในรูปแบบที่ผิวเผินตามอาหรับโบราณถือปฏิบัติกันมาจากการเคารพต้นไม้หรือหินที่ถูกแกะสลักเป็นรูปร่าง เพราะภาพผิวเผินเหล่านั้นไม่อาจครอบคลุมถึงการตั้งภาคีรูปแบบอื่นทั้งหมด การหยุดอยู่ ณ รูปแบบการตั้งภาคีดังกล่าวเป็นการกีดกั้นเรามิให้ล่วงรู้ถึงรูปแบบการตั้งภาคีอื่นๆ ที่หาสิ้นสุดมิได้ เป็นการกีดกั้นเราที่จะมองด้วยสายตาที่ถูกต้องแม่นยำต่อการตั้งภาคีในรูปแบบอื่นๆ ที่ครอบงำมนุษย์ อันเป็นญาฮิลียะห์ในยุคใหม่” [14]
คำพูดของซัยยิดกุฏุบ อาจเข้าใจยากเล็กน้อยแต่ถ้าผู้อ่านคิดตามและพยายามทำความเข้าใจก็จะทราบได้เองว่า เขาต้องการอธิบายถึงอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ในยุคปัจจุบัน ซึ่งก็คือระบบการเมืองที่ไม่นำหลักการของอัลเลาะห์มาบังคับใช้อย่างครบถ้วน อิควานฯ มองว่านั้นคือชิรกฺแห่งการบริหารและปกครอง

บิดอะห์ตัฟวีฏ

ตัฟวีฎ คือการยุติที่จะไม่พูดถึงความหมายของพระนามและคุณลักษณะของอัลเลาะห์ มีคนเข้าใจผิดคิดว่าวิธีการดังกล่าวเป็นแนวทางของซะละฟุซซอและห์ (บรรพชนที่ดีทั้งหลายในยุคต้นอิสลาม) แท้ที่จริงแล้วบรรดาบรรพชนเหล่านั้นหาได้ละเว้นความหมายของพระนามและคุณลักษณะของอัลเลาะห์ไม่ แต่ที่พวกเขาละเว้นก็คือการกล่าวถึงรูปแบบและวิธีการต่างหาก เช่น คำพูดของ อิหม่ามมาลิก ที่กล่าวถึงการอยู่เหนือบัลลังก์ของอัลเลาะห์ว่า “การอยู่เหนือบัลลลังก์ของอัลเลาะห์เข้าใจได้ (ตามความหมายของศัพท์) แต่วิธีการจะเป็นเช่นใดนั้นไม่ทราบ การถามถึงวิธีการดังกล่าวนั้นเป็นบิดอะห์ “ สิ่งที่อิหม่ามมาลิกปฏิเสธนั้นคือวิธีการมิใช่ความหมาย แต่คำว่าตัฟวีฎหมายถึงปฏิเสธที่จะพูดถึงทั้งวิธีการและความหมาย ซึ่งไม่ใช่แนวทางของซะละฟุซซอและห์ แต่ประการใด
ฮะซันอัลบันนา กล่าวว่า “การค้นคว้าในเรื่องดังกล่าวนี้ (เรื่องพระนามและคุณลักษณะของอัลเลาะห์) หาบทสรุปที่สิ้นสุดมิได้ เว้นแต่สิ่งเดียวเท่านั้นคือการตัฟวีฎต่ออัลเลาะห์ตะอาลา” [15]
และยังกล่าวอีกว่า ” เราเชื่อมั่นว่าแนวทางของซะลัฟ ฯ คือการยุติ(ที่จะทำความเข้าใจในพระนามและคุณลักษณะของอัลเลาะห์ในกรณีที่ดูคล้ายกับสิ่งถูกสร้าง) และมอบมันคืนสู่อัลเลาะห์ ตะบาร่อก้า วะตะอาลา และเป็นแนวทางที่ควรแก่การยึดถือมากที่สุด” [16]

คำพูดในเชิงดูหมิ่นนะบีของอัลเลาะห์

ซัยยิดกุฏุบ กล่าวไว้ในหนังสือ “อัตตัศวีร อัลฟันนี้ ฟิ้ลกุรอ่าน” ดังนี้ ” ดูตัวอย่างนะบีมูซา (อะลัยฮิซซะลาม) ท่านเป็นผู้นำที่มีอุปนิสัยเร่าร้อนและเห็นแก่พวกพ้อง” [17]
เชคอับดุลอะซีซ บินบาซ กล่าวว่า ” การดูหมิ่นนะบีถือว่าริดดะห์ (หมายถึงตกศาสนาหากจงใจ)” [18]
อะบุ้ลอะลา อัลเมาดูดี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่พูดถึงร่อซูลุ้ลเลาะห์ในทางที่ไม่เหมาะสม เขากล่าวว่า
” เวลาผ่านพ้นล่วงเลยมานานถึง 1300 ปี (หลังจากที่ท่านร่อซู้ลได้พูดถึงดัจญ้าล) ดัจญ้าลก็ยังไม่ปรากฏ แสดงว่าการคาดคะเนของร่อซู้ลนั้นไม่ถูกต้อง” [19]
ฮะซันอัตตุรอบี่ หัวหน้าอิควานฯ ในซูดาน กล่าววิจารณ์ฮะดีษแมลงวัน คือเมื่อแมลงวันตกลงไปในอาหาร ท่านนะบีสั่งให้กดมันจมแล้วค่อยตักทิ้งเพราะปีกข้างหนึ่งมีโรคแต่ปีกของมันอีกข้างหนึ่งมียา ซะฮันอัตตุรอบีกล่าววิจารณ์ว่า
” เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องทางการแพทย์ ซึ่งเราต้องถือคำพูดของแพทย์แม้จะเป็นกาเฟรก็ตาม เราคงไม่ยึดถือคำพูดของร่อซู้ล ศ้อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เพราะท่านไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว” [20]
มุฮำหมัดฆ่อซาลี กล่าวว่า ” อะบูซัรรฺ (ศ่อฮาบะห์อาวุโสท่านหนึ่ง) เป็นสังคมนิยม เขาได้แนวคิดแบบสังคมนิยมมาจากท่านร่อซู้ล ศ้อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม[21]

แนวคิดแบบสังคมนิยม

มุฮำหมัดฆ่อซาลี กล่าวว่า ” อิสลามคือพี่น้องร่วมศาสนา เป็นสังคมนิยมในเรื่องดุนยา” [22]
มุสตอฟาอัสสิบาอี ผู้นำอิควานฯ ในซีเรีย เขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งโดยให้ชื่อว่า อิสลามคือสังคมนิยม หรือ อิชติรอตีกี้ยุ้ลอิสลาม มุฮำหมัดฆ่อซาลี กล่าวไว้ว่า
” การบรรลุเป้าหมายต่างๆเหล่านั้น (หนึ่งในนั้นก็คือการจัดระเบียบสังคมมุสลิม) ต้องอาศัยการลอกแบบบางส่วนจากสังคมนิยมในยุคใหม่เหมือนดังที่เคยลอกแบบบางส่วนมาจากระบอบประชาธิปไตย” [23]

กล่าวหาสังคมมุสลิมโดยรวมว่าเป็นกาเฟร

ซัยยิดกุฏุบ กล่าวว่า “ปัจจุบันนี้หาได้มีประเทศมุสลิมเลยในโลก และหาได้มีสังคมที่เป็นมุสลิมที่มีกฏเกณฑ์ของสังคมตั้งมั่นอยู่บนบทบัญญัติของอัลเลาะห์และความเข้าใจแบบอิสลาม” [24] เขายังกล่าวอีกว่า “มนุษยชาติโดยรวม ซึ่งรวมถึงบรรดาผู้ที่กล่าวว่า ลาอิลาฮะอิ้ลลัลลอฮ์ บนหออะซาน ทั่วทุกมุมโลก พวกเขากล่าวโดยไร้เป้าหมาย ปราศจากโลกแห่งความเป็นจริง พวกนี้มีบาปหนาและจะต้องได้รับโทษรุนแรงในวันกิยามะห์ เพราะพวกนี้หลุดออกจากศาสนาสู่การเคารพคนด้วยกันหลังจากที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในศาสนาของอัลเลาะห์” [25]

ชื่นชมชีอะห์-บิดอะห์ แต่กล่าวหาซุนนะห์

ด๊อกเตอร์ยูซุบกอรฎอวี กล่าวว่า ” อีหร่านซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นชีอะห์ 12 อิหม่ามขบวนการเคลื่อนไหวของอิหม่ามโคมัยนีได้เริ่มขึ้น เป็นขบวนการที่ปกครองโดยผู้รู้แทนการรอคอยอิหม่ามที่ยังไม่ปรากฏ(ชีอะห์ศรัทธาเรื่องการรอคอยอิหม่ามคนที่สิบสองจะกลับมาปกครองโดยธรรม) ท่านได้ต่อสู้กับทรราช (ซาร์) และความเสื่อมทรามของเขา ท่านได้รับความทุกข์ยากเพื่อหนทางดังกล่าวดังที่เห็น …” [26]
สะอี๊ดฮะวา นับเป็นผู้นำคนสำคัญของอิควาน ฯ อีกคนหนึ่งที่ชื่นชมแนวทางที่เป็นบิดอะห์ทางความเชื่อ เขากล่าวว่า “หลายยุคสมัยที่ผ่านมา สำหรับบรรดามุสลิมมีผู้รู้ผู้นำในทุกด้าน ผู้นำในด้านหลักการศรัทธาเชื่อมั่น ผู้นำในด้านฟิกห์ (นิติศาสตร์อิสลาม) ผู้นำในด้านตะเศาวุฟ [27]
และวิธีการมุ่งสู่อัลเลาะห์ ผู้ทรงสูงส่ง ผู้นำทางด้านหลักการศรัทธาเชื่อมั่นได้แก่อะบุลฮะซัน อัลอัชอะรีและอะบูมันซูร อัลมาตุรีดี่” [28]
อาเอดอัลกอรนี่ นักพูดรุ่นใหม่ของซาอุฯ มีความโน้มเอียงไปทางแนวคิดแบบอิควานฯ เขาได้ชื่นชมผู้นำของอิควาน ฯ ในแต่ละยุคแม้จะมีหลักความเชื่อที่ผิดเพี้ยนก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นซัยยิดกุฏุบ อะบุ้ลฮะซันอัลเมาดูดี่ มุฮำหมัด อะห์หมัดรอชิด ท่านเชคอับดุลมาลิก ร่อมะฎอนี่ อัซซะละฟี กล่าววิจารณ์เชคอาเอด อัลกอรนี่ ไว้ว่า “นี่หรือคือผู้ยึดมั่นในซุนนะห์และเดินตามแบบอย่างของซะลัฟ เขาทำกันอย่างนี้หรือ” [29]
ฏอริก อัซซุวัยดาน หนึ่งในแกนนำของอิควาน ฯ ในยุคปัจจุบัน กล่าวว่า ” จุดร่วมระหว่าง (ซุนนะห์และชีอะห์) มีมากมายเหลือเกิน ส่วนจุดต่างนั้นมีน้อยมาก ขอยกตัวอย่างเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่พี่น้องชาวชีอะห์ภาคภูมิใจ นั่นก็คือการให้เกียรติและให้ความยิ่งใหญ่ต่ออะห์ลุลบัยต์ (ครอบครัวและ สายตระกูลของนบี) อะลัยฮิสสลาม เมื่อได้วิเคราะห์ประเด็นนี้จากแนวทางของชาวซุนนะห์ ปรากฏว่าพวกเขาก็ยกย่องให้เกียรติแก่อะห์ลุลบัยต์เช่นกัน แต่ก็ด้อยกว่าการยกย่องให้เกียรติของชีอะห์ ฉันกล้าพูดเช่นนี้ต่อพี่น้องชาวซุนนะห์โดยไม่ลังเล เพราะจำเป็นที่พวกเขาจะต้องรัก เทิดทูน และให้ความยิ่งใหญ่ต่ออะห์ลุลบัยต์ ฉันพูดเช่นนี้หาใช่เป็นการเอาใจ แต่มันคือศาสนา ศาสนาที่ปรากฏในกิตาบุ้ลเลาะห์และซุนนะห์ของนะบี และต้องปรากฏในทางปฏิบัติที่ชัดเจน ส่วนเราชาวซุนนะห์ เรารักและให้เกียรติอะห์ลุลบัยต์น้อยเกินกว่าที่ควรเป็น ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องแสดงออกในเรื่องดังกล่าวให้มากกว่านี้” [30]
อุมัร ติลิมซานี่ ก็นับเป็นผู้นำอิควาน ฯ อีกคนหนึ่งที่ยืนยันว่า อิควานฯ ไม่ตำหนิปฏิวัติอิสลามในอีหร่าน เขากล่าวว่า ” ฉันไม่พบว่ามีสมาชิกอิควาน ฯ คนใดในโลกประณามอีหร่าน (หลังการปฏิวัติ) “ [31]
ซัลมาน เอาดะห์ นักพูดรุ่นใหม่ของซาอุฯ ที่โน้มเอียงไปในทางแนวคิดแบบอิควานกล่าวไว้ว่า ” โอ้พี่น้องทั้งหลาย นักเคลื่อนไหวอิสลามในยุคสมัยนี้มีอยู่ในทุกส่วน หากท่านมองไปในด้านการดะอ์วะห์สู่อัลเลาะห์ ท่านก็จะพบว่ามีวีรบุรุษที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและมีผลต่อสังคมของเขาอย่างใหญ่หลวง ชื่อที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะได้แก่ เชคฮะซัน อัลบันนา เชคอะบุลอะอ์ลา อัลเมาดูดี่ และท่านอื่นๆ ที่เป็นนักสร้างสรรค์ในยุคใหม่ และหากมองในด้านวัฒนธรรมและนักคิด เราก็จะพบบุคคลเช่นท่านอาจารย์ซัยยิดกุฏุบและมุฮำหมัดกุฏุบ เป็นต้น “ [32]

ขบถต่ออำนาจรัฐแม้จะเป็นมุสลิม

มุฮำหมัดรอชิด กล่าวว่า “การขบถต่อผู้นำที่อธรรมเป็นแบบอย่างของคนยุคเก่า” จากหนังสือ อัลมะซาร ของมุฮำหมัดรอชิด
อับดุลเลาะห์นาเศี๊ยะห์อะละวาน นักคิดนักเขียนของอิควานฯ กล่าวว่า “บรรดามุสลิมไม่อาจก่อตั้งระบบปกครองได้ … จากการปฏิวัติทางทหาร คงไม่เหลือทางเลือกเบื้องหน้าพวกเขาที่จะแก้ปัญหาในทางปฏิบัติที่สมเหตุสมผลได้ เว้นแต่จะต้องอาศัยวิธีการมวลชนปฏิวัติ”[33]
ที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นเพียงตัวอย่างแนวคิดความเชื่อของผู้นำกลุ่มอิควานฯ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่จะค้านกับแนวทางของซะลัฟหรือบรรพชนในยุคต้นๆ อิสลาม แม้ว่าพวกเขาจะมีเจตนาดีเพียงใดก็ตาม พวกเขาก็ไม่อาจบรรลุเป้าหมายที่คาดหวังไว้ได้เพราะทิศทางและวิธีการไม่เป็นไปตามแบบอย่างของบรรพชนที่ดีทั้งหลาย การรวมคนโดยไม่แยกแยะความถูกผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องหลักการศรัทธาเชื่อมั่น เพื่อหวังเป็นฐานสู่การสร้างระบบค่อลีฟะห์ ไม่ใช่แนวทางของบรรดานะบีและร่อซู้ลของอัลเลาะห์ ศาสนาอิสลามตามที่บรรดานะบีของอัลเลาะห์นำมาประกาศสอนนั้น คือการเรียกร้องผู้คนไปสู้การเคารพกราบไหว้อัลเลาะห์ ปราศจากการตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์ และเรียกร้องไปสู่การปฏิบัติตามศาสดาของอัลเลาะห์โดยไม่โต้แย้งด้วยเหตุผลใดๆ นั่นคือรากฐานอันมั่นคงที่จะสร้างความสามัคคีและมีพลังอย่างแท้จริง หาใช่การรอมชอมในเรื่องผิดๆ โดยอาศัยหลักที่ว่า แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าหลักการดังกล่าวนี้หาใช่หลักการที่มาจากอัลเลาะห์ และไม่ใช่คำสอนของศาสดาใดๆ ของอัลเลาะห์ อีกทั้งไม่มีบรรพชนในยุคต้นอิสลามท่านใดสอนไว้เช่นนั้น
เรียบเรียงโดย อิสฮาก พงษ์มณี 5/9/2547
______________________________________________________________
แหล่งอ้างอิงในบทความ
[1] อัลเมาซูอะห์ อัลมุยัสสะเราะห์ ฯ เล่ม 1 หน้า 205
[2] อัลเมาซูอะห์ อัลมุยัสสะเราะห์ ฯ เล่ม 1 หน้า 205
[3] อัลเมาซูอะห์ อัลมุยัสสะเราะห์ ฯ เล่ม 1 หน้า 206
[4] อัตต่อรีก อิลา ญะมาอะตุ้ลอุม หน้า 8
[5] ย่อความจากหนังสือ อัลนุกอต เฟาก้อลฮุรูฟ หน้า 81-83
[6] มุซักกิรอตุ้ล ดะอฺวะห์วั้ลดาอียะห์ หน้า 27 ของเชคฮะซันอัลบันนา
[7] มุซักกิรอตุ้ล ดะอฺวะห์วั้ลดาอียะห์ หน้า 28 ของเชคฮะซันอัลบันนา
[8] จากวารสารอัดดะอฺวะห์ ปี ค.ศ. 1951 ซึ่งอ้างไว้ในหนังสือ “ฮะซันอัลบันนาโดยปลายปากกาของลูกศิษย์” ญาบิรริซกฺ หน้า 70-71
[9] ผู้รู้อาวุโสและอดีตกอฏี ณ เมืองญีซาน ประเทศซาอุดิอาราเบีย
[10] ชะฮีดุ้ลเมี๊ยห์รอบ ฯ หน้า 225-226
[11] วารสาร ฮะฏอร่อตุ้ลอิสลาม หน้า 562-563 ฉบับพิเศษออกเนื่องในวาระการเสียชีวิตของมุส-ตอฟาสิบาอี้ย์
[12] วารสาร อัลอิสติกอมะห์ ปี ฮ.ศ.1408 หน้า 26
[13] “ผู้รู้และนักต่อสู้” เขียนโดย อับดุลเลาะห์อิบนุ อัซซาม หน้า 34 คัดลอกมาจากหนังสือญะมาอะตุ้ลอุมมฺ หน้า 28
[14] ซิลาลุลกุรอ่าน เล่ม 4 หน้า 2114
[15] อัลอะกออิด หน้า 74
[16] อัลอะกออิด หน้า 76
[17] หน้า 162-163
[18] ตัซญีลาตมินฮาญุซซุนนะห์ เทปบันทึกเสียงอัดเมื่อปี่ ฮ.ศ. 1413
[19] อัรร่อซาอิ้ล วัลมะซาอิ้ล หน้า 57
[20] อัรรอดดุ้ลก่อวีม ฯ ของมุฮำหมัด อะห์หมัด หน้า 81
[21] อัลอิสลาม อัลมุฟตะรออะลัยฮฺ หน้า 103
[22] อิสลามกับสังคมนิยม หน้า 183
[23] อัลอิสลาม อัลมุฟตะรออะลัยฮฺ หน้า 66
[24] ซิลาลุ้ลกุรอ่าน เล่ม4 หน้า 2122
[25] ซิลาลุ้ลกุรอ่าน เล่ม2 หน้า 1057
[26] อุมมะตุนา บัยน่า กอรนัยน์ หน้า 72
[27] (วิธีปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลส นับเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากยุคของร่อซูลุ้ลเลาะห์ – ผู้แปล)
[28] เญาลาตุ ฟิ้ล ฟิกฮัยนฺ อัลกะบี้ร วัศศ่อฆีร หน้า 22
หลักอะกีดะห์ของท่านทั้งสองเป็นหลักการที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งเป็นการผสมผสานปัญญาเข้ากับหลักการศาสนา และไม่ใช่เป็นหลักความเชื่อมั่นของคนในยุคซะละฟุซซอและห์ ที่จริงแล้วท่านอะบุ้ลฮะซันอัลอัชอะรี่ ได้กลับไปยึดถือหลักศรัทธาตามแบบซะละฟุซซอและห์ในช่วงปลายชีวิตของท่าน สิ่งที่เป็นหลักฐานในเรื่องนี้ได้ชัดเจนก็คือหนังสือของท่านที่ชื่อว่า อัลอิบานะห์ฟี-อุศู้ลลิดดิยานะห์
[29] มะดาริกุ้ลนะซอร หน้า 147 ของเชค อัลดุลมาลิก ร่อมะฎอนี่
[30] วาเกี๊ยะอ์ วะมุอาละญาต ด๊อกเตอร์ ฏอริก อัซซุวัยดาน คำพูดเช่นนี้คงไม่ต้องการคำอธิบายใดๆ มันเป็นการกล่าวหาทั้งคนในยุคอดีตและปัจจุบันที่ยึดมั่นอยู่ในแนวทางของซุนนะห์ว่าบกพร่องในเรื่องการให้ความรักต่ออะห์ลุลบัยต์ และเป็นการชื่นชมชีอะห์อย่างเห็นได้ชัดเจน ขอถามว่าบิดอะห์ใดใหนจะเท่าบิดอะห์ของชีอะห์
[31] วารสาร คริสต์เนท ฉบับ 16/12/1984 บทสัมภาษณ์ผู้นำอิควาน ฯ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “มุสลิมภาคสนาม”
[32] เทปบันทึกเสียงภายใต้หัวข้อ “เหตุใดเรากลัวการวิจารณ์ – ลิมาซา นะคอฟุ้ล นักดฺ” ของซันมานเอาดะห์ สามารถดาวน์โลดได้จากหลายเว็บไซด์ที่โน้มเอียงและสนับสนุนทางแนวคิดแบบอิควาน ฯ [33] อะก่อบาต อะลา ฏ่อรีกิด ดุอาด เล่ม ๒ หน้า ๔๐๘