หลักการยึดมั่นเดียวกันต้องมาก่อนประชาชาติเดียวกัน

231

توحيد العقيدة قبل توحيد الأمة

หลักการยึดมั่นเดียวกันต้องมาก่อนประชาชาติเดียวกัน

أما الاختلاف في المسائل الفقهية الإجتهادية التي يحتملها الدليل فهذا لا يؤثِّر ولا يحدث فُرقة ولا عداوة لأن هذا اجتهاد سائغ لكن الاختلاف في العقيدة هذا غير سائغ ولا يجتمع عليه المختلفون أبدا, لا يجتمع المختلفون في العقيدة مهما حاول من حاول لأنه يريد أن يجمع بين المتضادات ولا يمكن الجمع بين المتضادات والمتناقضات. فإذا كانوا يريدون وحدة المسلمين فعليهم أن يصححوا العقيدة أولا -العقيدة التي كان الرسل من أولهم إلى آخرهم يهتمون بها ويبدءون بها- عليهم أن يوحدوها أولا فإذا وحدوا العقيدة اتحدت الأمة , هذا إن كانوا جادين وصادقين في دعوتهم. لكن هم يسخرون من الذي يتكلم في العقيدة ويدعو إلى العقيدة الصحيحة, ويقولون : هذا يكفِّر الناس ويريد أن يفرق المسلمين يريد أن كذا إلى آخر ما يقولون. فنقول لهم : لن تستطيعوا أن تجتمعوا المسلمين على غير العقيدة الصحيحة , إذ لو توحدت العقيدة لاجتمعوا بسهولة .

เชคศอลิหฺ อัลเฟาซานได้กล่าวว่า

ส่วนในประเด็นการขัดแย้งทางหลักนิติศาสตร์ฟิกห์ที่อาศัยการวินิจฉัยปัญหาจากหลักฐาน สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ส่งผลกระทบและไม่นำไปสู่การแตกแยกและเป็นศัตรูซึ่งกันและกัน เนื่องจากว่าการขัดแย้งกันในประเด็นเหล่านี้ถือเป็นการขัดแย้งที่อยู่ในขอบเขตที่ยอบรับกันได้

แต่ทว่าการขัดแย้งกันในประเด็นของหลักยึดมั่นอะกีดะฮฺเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับและไม่มีทางที่จะสามารถทำให้ผู้ที่ขัดแย้งกันในประเด็นเหล่านี้รวมตัวกันได้ แม้ว่าผู้ที่ต้องการจะรวมตัวในหมู่มุสลิมที่มีอะกีดะฮฺที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงจะพยายามสักเท่าไหร่ก็ตาม
เนื่องจากว่าเขากำลังพยายามรวมระหว่างสองสิ่งที่ตรงกันข้ามกันและขัดแย้งกันเข้าด้วยกัน ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้ว สิ่งที่ขัดแย้งกันและตรงข้ามกันนั้นไม่สามารถที่จะรวมผสานเข้าด้วยกันได้

ดังนั้นหากพวกเขาต้องการความเป็นเอกภาพในหมู่มุสลิมทั้งหลาย พวกเขาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาจริงเอาจังและมีความซื่อสัตย์ในการเผยแผ่อิสลามของพวกเขาโดยเริ่มจากการแก้ไขหลักการศรัทธาของบรรดามุสลิมให้ถูกต้องเสียก่อน

ซึ่งเป็นหลักการศรัทธาที่บรรดารอสูลตั้งแต่คนแรกจนถึงคนสุดท้ายได้ให้ความสำคัญและเริ่มต้นด้วยกับสิ่งนี้ และเมื่อบรรดามุสลิมมีหลักการศรัทธาที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว ประชาติอิสลามก็จะเป็นเอกภาพตามไปด้วย

แต่หากว่าพวกเขาเย้ยหยันบรรดาผู้ที่พูดคุยและเรียกร้องไปสู่หลักอะกีดะฮฺหลักการยึดมั่นศรัทธา โดยใช้คำว่า คนๆนี้กำลังตัดสินพี่น้องมุสลิมเป็นกาเฟร คนๆนี้กำลังสร้างความแตกแยกให้พี่น้องมุสลิม ฯลฯ

เราก็จะกล่าวตอบกับพวกเขาว่า พวกท่านทั้งหลายไม่มีวันที่จะสามารถรวมบรรดาพี่น้องมุสลิมที่มีหลักการศรัทธาที่ไม่ถูกต้องให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ แต่หากว่าพี่น้องมุสลิมเหล่านี้มีหลักอะกีดะฮฺยึดมั่นที่ถูกต้องแล้ว การที่พวกเขาเหล่านั้นจะรวมตัวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันย่อมเป็นเรื่องที่ง่ายดาย

อ้างอิงจากตำราของเชคศอลิหฺ อัลเฟาซานที่ชื่อ อิตหาฟุ้ลกอรี บิตตะลีกอตอะลาชัรหิสซุนนะฮฺ ของอิมามอัลบัรบะฮารีย์
เล่มที่ 1 หน้าที่ 40-41

หมายเหตุ อิมามอัลบัรบะฮารีย์ ถือเป็นหนึ่งจากบรรดาผู้รู้ชั้นอวุโสในยุคสลัฟ เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของการเป็นแบบอย่างที่ดีและมีความรู้ที่ถูกต้องตามแนวทางของสลัฟ อะฮฺลุสซุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ

 

แปลโดย อ.ยะห์ยา หัสการบัญชา