“ทำอาม้าลอิบาดะห์แล้ว จะถูกตอบรับหรือไม่”.อัฟฎอลุดดีน บินกอเซ็ม

"ทำอาม้าลอิบาดะห์แล้ว จะถูกตอบรับหรือไม่".อัฟฎอลุดดีน บินกอเซ็ม

114